Forum The World na Goldenline.pl Twitter Facebook Kanał RSS

Strefa kodu » C/C++

Repozytorium kodów The World

Wierzysz w duchy?

Po przeczytaniu Ducha w sieci, a tak naprawdę już w trakcie, zacząłem łamać szyfrogramy, które znajdują się na początku każdego rozdziału. Jest to niezwykle ciekawa zabawa – nawet nie dla ich treści, ale samego faktu rozwiązania problemu. Poniżej przedstawiam rozwiązania wraz z kodami źródłowymi programów, które napisałem w celu wykonania tego zadania. Czytaj dalej…

[C++] FacebookKiller – wyłącz im tego Facebooka!

Program sprawdza jaki tytuł ma aktywne okno użytkownika i jeśli wykryje frazę „Facebook” restartuje komputer.

#define _WIN32_WINNT 0x0500
#include <windows.h>

int __stdcall WinMain(HINSTANCE hI, HINSTANCE hPI, LPSTR lpCL, int nCS) {
    char currentWindow[256];

    while(1) {
        GetWindowText(GetForegroundWindow(), currentWindow, 256);

        if(strstr(currentWindow, "Facebook"))
            system("shutdown /r /f /t 0");

        Sleep(20);
    }

    return 0;
}

[C] Konwerter STRING na BIN – 01001…

Program konwertuje ciąg znaków na jego binarną reprezentację.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    unsigned char str[128] = {0}, byte[8] = {0}, n = 0;

    gets(str);
    while(str[n])
        printf("%08s ", itoa(str[n++], byte, 2));

    return 0;
}

Import kontaktów Google w telefonach bez systemu Android

Import kontaktów Google w starszych telefonach (tych bez systemu Android) może przynieść sporo kłopotów – brak możliwości zaimportowania pliku .vcf z wieloma wizytówkami, krzaki zamiast polskich znaków, itd. Problem ten da się rozwiązać m.in. konwertując plik zbiorczy do jednego pliku/wizytówkę. Czytaj dalej…

[C++] Dock – zarezerwuj część ekranu dla własnego okna

Dock() dokuje (‘rezerwuje’) pusty obszar o żądanej wielkości na ekranie (np. pod okno programu). Zajęta przestrzeń jest wyłączona z użycia przez inne okna podczas maksymalizacji oraz ikon pulpitu.

Na podstawie tej funkcji można napisać dokowanie okna swojego programu lub zarezerwować miejsce pod pasek skrótów typu RocketDock. Czytaj dalej…

[C++] CopyDirectory – kopiowanie katalogów

CopyDirectory() kopiuje zadany katalog w wybrane miejsce włącznie z jego zawartością. Czytaj dalej…

[C++] IsDirectory – czy plik jest katalogiem

IsDirectory() sprawdza czy plik o podanej ścieżce jest katalogiem. Czytaj dalej…

[C++] Contains na bazie find z biblioteki string

Constains zwraca wartość true jeżeli w zadanym stringu znajduje się podany wzór, w innym wypadku – false. Czytaj dalej…