Forum The World na Goldenline.pl Twitter Facebook Kanał RSS

Strefa kodu

Repozytorium kodów The World

[C++] CopyDirectory – kopiowanie katalogów

CopyDirectory() kopiuje zadany katalog w wybrane miejsce włącznie z jego zawartością. Czytaj dalej…

[C++] IsDirectory – czy plik jest katalogiem

IsDirectory() sprawdza czy plik o podanej ścieżce jest katalogiem. Czytaj dalej…

[C++] Contains na bazie find z biblioteki string

Constains zwraca wartość true jeżeli w zadanym stringu znajduje się podany wzór, w innym wypadku – false. Czytaj dalej…

Strona 2 z 212